Tässä kirjoituksessa kritisoin ja osoitan, miten järjetöntä Aluehallintovirastojen toiminta on pandemian torjunnassa. AVIen rooli on ratkaiseva päätettäessä pakkotesteistä ja karanteeneista. Näistä pakkokaranteenit ovat ylivoimaisesti tärkein.

Meillä on perustuslaki joka sanoo: ”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Meillä on myös Tartuntatautilaki, joka sanoo: ”Lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Aluehallintovirastojen (AVI) tartuntataudeista vastaavat lääkärit ovat blogi-kirjoituksessaan perustelleet, miksi he ovat olleet toimettomia ihmisten pakkotestien osalta. Jotta voidaan testata, onko heidän ajatuksissaan järkeä, tehdään testikysymys: ”Mitä jos meillä olisi liikenteessä virus, jonka tappavuusaste olisi ebola-viruksen tapaan 50%?

Heidän pääargumentit kuuluvat tiivistetysti näin: ”Emme velvoita kuntia pakkotesteihin ja pakkokaranteeneihin, koska
– ihmisillä on perustuslaillinen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen
– meillä ei ole oikeus tehdä niin sanottuja massapäätöksiä
– meillä ei ole resursseja
– meidän on kohdeltava kaikkia matkustajia juuri samalla tavalla
– pakkotestaaminen ei poistaisi karanteenitarvetta
– meillä ei ole oikeus velvoittaa kuntien terveydenhuollon henkilöstöä tekemään karanteenipäätöksiä”

Mikä saa viranomaiset toimintakyvyttömiksi? He pelkäävät virkavirhettä.
Perustuslaki sanoo, että
– ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.” (Perustuslaki 2 §)
– ”Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.” (Perustuslaki, 106 §)
– ”Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta.” (Perustuslaki 118).

Perustuslaki ei ole suinkaan muiden lakien yläpuolella, vaan se on ikään kuin talon perustus, jonka päälle rakentuvat muut lait. Ja ne muut lait antavat mm. poliiseille oikeuden puuttua fyysiseen koskemattomuuteen, jotta perustuslain perimmäinen idea tulisi turvattua. Korkein perusoikeuksista on oikeus elämään, eikä sitä ylitä mikään.

Jostain syystä viisaat ihmiset katsovat, että 5 518 000 ihmisen joukko ja heidän elämänsä ja hyvinvointinsa on vähemmän merkityksellinen, kuin noin 1333 päivittäin ulkomaille matkustavaa ja sieltä saapuvaa.

Tämä. On. Järjetöntä.

1. MITÄ ON TAPAHTUNUT VUODEN AIKANA?

28.01.2020 Suomessa vahvistettiin ensimmäinen koronatartunta.

Sen jälkeen
– 701 henkilöä on kuollut (1,5 % sairastuneista)
– vähintään sama määrä ollut hengityskoneessa (ja ilman niitä olisivat todennäköisesti kuolleet.)
– tuhansia on ollut sairaalassa ja välttäneet lääkityksin verisuonitukoksilta ja vakavemmilta vammoilta jopa äkillisiltä menehtymisiltä
– 47 969 tartuntaa vahvistettu (ja luvusta puuttuu jonkin verran testaamattomia, oireettomia levittäjiä ja perheenjäseniä)
– testejä tehty 3 000 000 kpl (testit eivät ole ilmaisia)
– valtio on kohdistanut koronatoimiin ym. miljardeja (luku tarkentuu myöhemmin)

Lista seurauksista on loppumaton. Valtio on epäonnistunut kansalaisten suojelemisessa.

2. MIKÄ ON ALUEHALLINTOVIRASTOJEN TEHTÄVÄ?

Lyhyt kansanvallan oppimäärä. On sellainen kuin vallan kolmijako.

Lainsäädäntövalta on eduskunnalla.
Tuomiovalta tuomioistuimilla.
Toimeenpanovalta viranomaisilla.

Tämä kaikki on siksi, ettei jostain tulisi pikkudiktaattori, joka määrää ja jakelee tuomioita ja tee ihmisille, mitä lystää. Valta on hajautettu.

Kun eduskunta on säätänyt tartuntautilain ja hallitus valvoo sen tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta yhteistyössä ministeriöiden kanssa, lait laittaa toimintaan kuntien viranomaiset. Koska pandemia on yhtä kuntaa suurempi ongelma, sitä varten on ylin toimeenpanovallan käskijä, valvoja ja yhteistyöntekijä – aluehallintovirastot 6 kpl.

AVI:en tulisi olla se taho, joka ohjeistaa jokaiselle kunnalle:
– Jokainen maahansaapuva testaan.
– Jokainen asetetaan karanteeniin.

3. LAINTULKINNAN VAIKEUS – ONKO TARTUNTATAUTILAKI EPÄSELVÄ?

Lait pyritään kirjoittamaan niin, että kun ne on kerran kirjoitettu, asioiden pitäisi hoitua valtakunnassa automaattisesti. Jos se palaa kansanedustajien nenän alle, laki on ollut joko huono tai maailma muuttunut.

Tartuntatautilakia viilattiin viimeksi vuonna 2016. Taustalla oli syynä mm. vuoden 2009-2010 sikainfluenssa-pandemia. Haluttiin varmistaa, ettei vastaavia rokotusohjelmia, uniapneaongelmia ym. pääsisi enää yllättämään. 2019 joulukuussa viranomaiset simuloivat tilannetta, jossa huomataan lentomatkustajalla olevan vaaralliseen tartuntatautiin viittaavia oireita. Kaksi kuukautta myöhemmin kaikki tehty työ menee kuin viemäristä alas.

Kaiken tämän jälkeen kansanedustajilla ja kansalla on oikeus esittää kysymys: ”Anteeksi AVI, mutta mitä ihmettä?”

1.2.2021 twiittasin twiittiketjun, jossa pyrin argumentoimaan, että voimassaoleva Tartuntautilaki 21.12.2016/1227 antaa viranomaisille kaikki tarvittavat keinot toimia ja että heidän tulee toimia heti.

En ole tulkintoineni ihan yksin.

4.2.2021 valtakunnan ylimmän valvontaviranomaisen jakkaralla istuva oikeuskansleri Tuomas Pöysti twiittasi käytännössä samoin ajatuksin, joskin varovaisemmin ja enimmäkseen lainaten suoraan lakia.

Koska AVI:t tulkitsevat lakia ja soveltavat sitä itsenäisesti, ei ole tarpeen katsoa, mitä mieltä hallitus tai STM ovat. Silti – he näyttävät pakkotesteille vihreää valoa.

Oikeuskansleri nostaa kaksi tärkeää termiä esille: välttämättömyysperiaate ja oikeasuhtaisuusperiaate. Kun välttämättömyys sanoo, että ”kaikki ulkomailta saapuvat testataan”, niin oikeasuhtaisuus sanoo, että ”paitsi viruksettomasta maasta suoralennolla tulleet, ne joilla on tuore todistus negatiivisesta testistä tai ovat sairastaneet koronan 3 kuukauden sisällä.”

4. MITÄ TARTUNTATAUTILAKI SANOO?

”Lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.
Tartuntatautilaki 1 §

Ennaltaehkäisy. Estää leviäminen. Torjua ihmisille aiheutuvia haittoja. Torjua yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. On selvää, että torjunta rajalle on halvinta ja tehokkainta.

”Tässä laissa tarkoitettujen valtion viranomaisten ja asiantuntijalaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien on järjestelmällisesti torjuttava tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimialueellaan.
Tartuntatautilaki, 6 §

Viranomaisten on toimittava heti toimiin saatuaan tiedon vaarasta, mikä ei tarkoita esiintymistä. Pandemian kohdalla se itse asiassa tarkoittaa ’tartuntataudin vaarasta saapua ulkomailta toimialueelleen.’ Ennaltaehkäisy.

Kunnan on järjestettävä yleisiä rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Rokotukseen tai terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.”
Tartuntatautilaki, 14 §

Odota. Älä sano mitään! Olennaista tässä oli sanat ”Kunnan on järjestettävä..”. Voisi olla myös muodossa ”Kunta voi järjestää..” mutta onneksi nyt se on onneksi kirjattu velvoittavassa muodossa. Mutta odota! Älä sano vieläkään mitään!

”Aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa
jollakin paikkakunnalla
– tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa
– tai vastaavassa paikassa oleskeleville terveystarkastuksen,
jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen. Terveystarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.”

Tartuntatautilaki, 15 §

Odota vieläkin!!!

”Aluehallintovirasto voi päättää, että 14 ja 15 §:n mukaiseen terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.”
Tartuntatautilaki, 16 §

BOOM!

Aluehallintovirasto VOI päättää, että koronatesti
– on pakollinen
– voidaan suorittaa jollakin paikkakunnalla (tai useammalla) kaikille (välttämätön massapäätös) tai kohdennetulle joukolle (oikeasuhtainen massapäätös) kuten maahantulijat, joilta puuttuu rokotustodistus.

Tarkoitus estää viruksen leviäminen on virusmuunnosten esiintyminen huomioon ottaen erittäin painava perusoikeuden elämään ja terveyteen sekä väestön terveyden suojelemiseksi. Julkisella vallalla on toimintavelvoite mutta toimet pitää tehdä eduskunnan säätämään lakiin perustuen.”

”Perusoikeuksien näkökulmasta on tärkeää, että viranomaiset käyttävät ripeästi ja tehokkaasti kaikkia toimivaltuuksiaan samoin kuin se, että toimissa tarkasti noudatetaan lakia.”
Oikeuskansleri Tuomas Pöysti 4.2.2021

5. KRITIIKKIOSIO: MITEN AVI PERUSTELEE TOIMETTOMUUTTAAN?

AVIt ovat toimettomia kahdessa asiassa:
1) koronatestien pakollisuus
2) maahan saapuvien pakolliset ja omakustanteiset karanteenit

Mitä Aluehallintovirastojen tartuntataudeista vastaavat lääkärit kirjoittavat blogi-tekstissään koronatestien pakollisuudesta?

AVI: ”Suomalaisen oikeusjärjestelmän keskeistä perustaa on perusoikeuksien kunnioittaminen: ihmisen perusoikeuksia tulee rajoittaa mahdollisimman vähän, ja rajoitusten täytyy olla välttämättömiä, tarkkarajaisia ja perusteltuja. Pakottaminen koronatestiin puuttuisi henkilön oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen.

Kyllä! Samaa mieltä. Se puuttuisi siihen ja ihan syystä:
Välttämättömiä: Koska kuolemat, luokkien karanteenit ja koko maa poikkeustilassa.
Tarkkarajaisia: Kaikki maahantulijat.
Perusteltuja: Koska aerosolilevitteinen pandemia kaikilla lentokentillä, eikä ole todisteita sen puolesta, etteikö siellä voisi saada tartuntaa sen jälkeen siirtää virusta eteenpäin käsissään tai nielussaan.

Voiko joku väittää, ettei näin olisi? Ei voi.

AVI: ”Lain mukaan aluehallintovirasto voi päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on henkilölle pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä. Päätöstä edeltäisi vapaaehtoisen terveystarkastuksen tarjoaminen. Tarkastuksen osana voitaisiin ottaa välttämättömiä näytteitä, kuten koronatesti.

Mitä soopaa tämä nyt on?
1) Aluehallintovirasto ei tee yhtä henkilöä koskevia päätöksiä. Se kuuluu kuntien terveydenhuollon vastuulle.
2) Miksi tarjota vapaaehtoisuutta, jos testi on silti pakollinen? Missä lain kohdassa sitä vaaditaan?
3) Jos koronatesti on koronatestin syy, miksi ihmeessä pitäisi mitään muuta tarkastusta suorittaa ellei henkilö ole ilmiselvästi kuolemassa? Tässäkin luetaan selvästi lakiin sellaista, mitä siellä ei ole.

Ei kai meidän virkakoneisto oikeasti ole näin puusilmäistä ja tehotonta? Tämä on oikeasti järkyttävää, jos byrokratia on päässyt näin pahasti kampeamaan järjen.

AVI: ”Nykyisen tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ei voi tehdä ihmisjoukkoa koskevaa ns. massapäätöstä.” ja ”Nykyisen tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ei voi tehdä ihmisjoukkoa, esimerkiksi kaikkia tietystä maasta tai tietyllä kulkuvälineellä tulevia matkustajia, saati kaikkia rajanylityspaikoille ulkomailta tulevia henkilöitä koskevaa ns. massapäätöstä testiin osallistumisen pakollisuudesta. Päätös pitäisi tehdä jokaisesta testattavasta henkilöstä erikseen.

Tämä on erittäin vakava kohta. AVI tuo esille suoraan toimintakyvyttömyytensä. Onko vika laissa vai AVI:n laintulkinnassa? Uskon, että kyse on virheellisestä laintulkinnasta, joka perustuu kahteen pykälään ja niiden perusteluihin. Tartuntatautilain 8 § kuvailee AVI:n roolia näin:

Aluehallintovirasto sovittaa yhteen ja valvoo tartuntatautien torjuntaa alueellaan. Aluehallintovirasto valvoo, että sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. Aluehallintovirasto valvoo torjuntatyön säännösten mukaista toteuttamista sekä kansallisten suunnitelmien ja sosiaali- ja terveysministeriön päätösten toimeenpanoa. Aluehallintovirastossa on oltava virastoon virkasuhteessa oleva tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Kun hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen uudeksi laiksi, sen ohessa on pykälä pykälältä kirjoitettu yksityiskohtainen selvitys siitä, mitä kyseisellä pykälällä tarkoitetaan. Se kuuluu näin:

Aluehallintovirastoissa työskentelee useita lääkäreitä, ja ehdotuksen mukaan joku näistä nimettäisiin tartuntatautien valvonnasta vastaavaksi lääkäriksi, jolloin paneutuminen tehtäväalueeseen varmistuisi. Tämä on tärkeää, koska aluehallintovirasto voi joutua tekemään merkittäviä yksilöä koskevia ja kansanterveyteen vaikuttavia päätöksiä.
Tartuntatautilain 8 § yksityiskohtainen perustelu

Uskon, että tulkintavirhe nousee kohdasta ”aluehallintovirasto voi joutua tekemään merkittäviä yksilöä koskevia päätöksiä.” Ei joudu. AVI:n tehtävä ei ole tehdä kuntien terveydenhoitohenkilöstön puolesta työtä. AVI:lla on yksinomaan ohjaus ja valvontavastuu. Varsinainen yksilöä koskeva päätös kuuluu kuntien tehtäväkenttään. Paikalliset lääkärit tekevät päätökset. Mitä siis edellä mainittu lainaus tarkoittaa?

Jokainen toivottavasti tietää, että konteksti, eli asiayhteys, on tulkinnan kuningas. Avainsanat ovat ”joku nimettäisiin tartuntatautien valvonnasta vastaavaksi lääkäriksi, jolloin paneutuminen tehtäväalueeseen varmistuisi.” Tehtäväalueeseen.

AVI ei ole yli 300 tartuntataudeista vastaavan lääkärin muodostama jättiorganisaatio. Lainsäätäjät halusivat lakiin kirjoitettavaksi, että jokaiseen aluehallintovirastoon palkatuista muutamasta lääkäristä nimetään henkilö, joka paneutuisi valvontaan ja tehtäväalueeseen. Tämä olisi välttämätöntä siksi, että AVI voi joutua tekemään kaikenlaisia päätöksiä, joilla on vaikutusta niin yksilöön kuin kansanterveyteenkin. Mutta ei tämä yksi valittu lääkäri mene ympäri Suomea tekemään niitä päätöksiä.

Toinen pykälä, jonka vuoksi AVI vetäytyy vastuusta on Tartuntatautilain 15 §, joka kuuluu näin:

”Aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville terveystarkastuksen..”

AVI: ”Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueillaan, myös rajanylityspisteillä. Aluehallintovirasto voi tartuntatautilain perusteella määrätä kunnan järjestämään terveystarkastuksen esimerkiksi tietyssä kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskelleille ihmisille. Käytännössä näin voitaisiin toimia esimerkiksi silloin, jos kunta ei järjestä testausta, joka olisi tarpeen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.” (Ja kyllä, asia on näin.)

AVI jatkaa: Nykyisen tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ei voi tehdä ihmisjoukkoa, esimerkiksi kaikkia tietystä maasta tai tietyllä kulkuvälineellä tulevia matkustajia, saati kaikkia rajanylityspaikoille ulkomailta tulevia henkilöitä koskevaa ns. massapäätöstä testiin osallistumisen pakollisuudesta. Päätös pitäisi tehdä jokaisesta testattavasta henkilöstä erikseen.”

AVI jatkaa: ”Tasapuolisuus ja yhdenvertainen kohtelu täytyisi huomioida päätöksiä tehdessä: emme voisi tehdä päätöksiä vain yhtenä iltana tietystä maasta saapuville, vaan kaikkia matkustajia tulee kohdella samoin perustein.”

Kun AVI puhuu, AVI puhuu puutteellista totuutta. Mihin katosi 15 §:n sanat ”Aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa jollakin paikkakunnalla.. terveystarkastuksen.”

Ajatellaanpa jos AVI päättäisi määrätä järjestettäväksi terveystarkastuksen Helsinkiin. Eikö se olisi pyöreästi 630 000 asukkaan kaupunkina massapäätös samalla tavalla kuin lentokoneeseen, laivaan tai mihin tahansa useamman kuin yhden henkilön kohteeseen kohdennettu määräys? Ja kuitenkin tällainenkin tilanne on teoriassa mahdollinen.

Jos AVIn toimivaltainen lääkäri tekisi ”henkilökohtaisen” päätöksen 1 hlö per 1 minuutti, mikä olisi ehkä henkilötodistuksen ja kirjaamisen tarkistamisineen hyvä nopeus, sillä raukalla kestäisi koko Helsingin päätösten tekemiseen aikaa 437 päivää ja 12 tuntia yötä päivää. Ja kun otetaan huomioon tartuntatautien luonne, testit kävisi vanhoiksi hetkessä, tai koko väestö kuolisi jonottaessaan henkilökohtaista päätöstä. Terve järkikin sanoo, ettei lainlaatijat estä massapäätösten tekoa, vaan edellyttää nopeita ja tehokkaita toimia 1 §:n mukaisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Aina ei pidä miettiä sitä, mitä laki sanoo, vaan myös sitä, mitä jättää sanomatta. Jos lainsäätäjät näkevät tarpeelliseksi kieltää jonkun menettelytavan, se kirjataan lakiin. Jos he haluavat antaa toimintavapauden, laki antaa riittävän laajat kehykset, jonka sisällä voidaan toimia vapaasti tilanteen vaatimalla tavalla.

Mikään laki ei estä AVI:a tekemästä päätöstä tehdä pakollinen testi jokaiselle ulkomailta saapuvalle. Mikään laki ei myöskään estä jokaisen maahan saapuvan asettamista 14 päivän pakolliseen karanteeniin.

Yhdessä kohtaa annan AVI:lle kiitosta. Ja sekin kiitos menee THL:lle. ”Koska testin ottaminen ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeen mukaan kokonaan poistaisi karanteenin tarvetta maahan saavuttaessa, on myös pohdittava, milloin pakollista koronatestiä voitaisiin todella pitää välttämättömänä.

Pakkotestit eivät torju epidemiaa. Ne ovat keino saada tietoa. Vain ja ainoastaan karanteenit ovat toimiva keino pysäyttää tartunnat. 14 päivän eristäytyminen.

Karanteeneista AVI kirjoittaa: ”Aluehallintoviraston toimivallassa ei ole velvoittaa paikallisia kuntien viranomaisia antamaan karanteenimääräystä henkilöille esimerkiksi lentokentillä ja satamissa. Karanteenipäätös perustuu kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautilääkärin lääketieteelliseen asiantuntija-arvioon.” Tämä on totta. Toisin kuin terveystarkastuksista, laki ei anna AVI:lle mahdollisuutta määrätä karanteeneista. Ei se sitä kielläkään, joten mikään ei estä AVI:a ottamasta asiaan kantaa, koska sillä on kuitenkin lain antama velvoite antaa ohjausta ja tukea sairaanhoitopiireille ja kunnille. Karanteenipäätökset kuuluu joka tapauksessa kunnalle.

”Jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista enintään yhden kuukauden ajaksi. Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillylle tartuntataudille.
Tartuntatautilaki, 60 §

Tässä kohtaa kuntien tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden tilanne on epäkiitollinen. He eivät voi tietää välttämättä, ketkä tulivat ulkomailta ja ajaa köröttivät autollaan tai bussilla kotiinsa. Vaikka heillä olisi ymmärrys ja asettaa perustellusti epäillyt altistuneet karanteeniin, he eivät tiedä matkaajista.

Avainasemassa ovat esimerkiksi Vantaan kunnan henkilöstö. Heidän tulisi määrätä kaikki saapuvat karanteeniin. Heidän on vaikea tehdä mitään ilman valtion ja varsinkin aluehallintovirastojen tukea.

Pandemia iski ja Suomi tippui kanveesiin. Ja näin tulee käymään joka ikisen pandemian kohdalla, ellei istuva hallitus, HUS, Vantaa ja Etelä-Suomen AVI istu pöytään ja tee sellaisia päätöksiä, joka ottaa tilanteen hallintaan.

Koska se toinen vaihtoehto on totaalinen lentokielto.

Ja se kolmas vaihtoehto on, että tilanne jatkuu toistaiseksi.
Israel: 8,9 miljoonaa asukasta. 6,2 miljoonaa rokoteannosta annettu. Tapausmäärät laskeneet 8 400:sta 5 400:aan. Tilanne jatkuu sielläkin jonkin aikaa.

6. MITEN ASIAT VOISIVAT OLLA?

Tänään vähintään 162 Suomen kunnassa on todettu viimeisen 7 päivän aikana koronatartuntoja.

Esimerkkinä Taiwan VS. Uusi-Seelanti VS. Suomi

Asukasluku / Sairastuneet / Kuolleet
Taiwan: 23,6 milj. / 928 / 9
Uusi-Seelanti: 4,9 milj. / 2 320 / 25
Suomi: 5,5 milj. / 47 969 / 701

Taiwanin ja Uuden-Seelannin ulkomaanliikenne toimii normaalisti. Suurin syy rajoittaa ulkomaalaisten saapumista, on heidän resurssit vastaanottaa karanteeniin ihmisiä. Käytännössä ratkaiseva poikkeus Suomeen nähden on 14 päivän pakollinen karanteeni. Esimerkiksi Uusi-Seelanti vaatii ennen maahansaapumista tiedot siitä, minne karanteeni on sovittu. Jos sellainen tieto puuttuu, ei ole pääsyä lennolle.

Vaikka Uudessa Seelannissa aluksi virus pääsi leviämään väestön keskuuteen, käytännössä hankalan alun jälkeen kaikki uudet tapaukset on todettu maahansaapuneilla. Karanteenissa.

LOPPUSANAT

Paras, mihin Suomi pystyy yli vuoden jälkeen, on keskustelu siitä, että voiko maahansaapuvia massatestata.

Mikä on vakavin kansallinen uhkakuva siitä, että ihmiset määrätään pakkokaranteeniin? Se, että joku haastaa viranomaisen käräjille lain selvästä rikkomisesta. Paitsi että ensin hänen on osoitettava se lentokenttä, jolta hän lensi Suomeen, on ollut koronavapaata aluetta, ja että hän voi ilman epäilyksen häivää osoittaa, ettei hän altistunut siellä, eikä muuallakaan matkallaan – ja että hänellä oli täydellinen selvitys, joilla hän todistettavasti teki tyhjäksi lääkärin epäilyn siitä, että hän saattoi olla yksi altistuneista.

Tämä maksaa inhimillistä, elämänlaadullista ja massiivista taloudellista hintaa koko kansalle, vain siksi, että ulkomaan matkailijoiden etu ohittaa muiden edun.

On turha käyttää aikaa ja energiaa syyllisten osoittamiseen. On aika muuttaa näkemyksiä, toimia ja käydä rakentava keskustelu pykälien selkiyttämiseksi.

Koronaepidemia on saatava katkeamaan.

Tämä ei saa toistua enää jälkipolvien kohdalla.


Koska en ole opiskellut lakia kauppaopiston kursseja enempää, on hyvin mahdollista, jopa todennäköistä, että jotain olennaista on jäänyt huomaamatta. Kriittiset huomiot voi osoittaa osoitteeseen toni.eronen@gmail.com.